ارسال پیامک از طرف ریاست جمهوری به مردم

0
209
دکتر حسن روحانی

دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طرف هر سه اپراتور تلفن همراه برای مردم پیامک‌هایی ارسال کرد.

دکتر حسن روحانی

به گزارش ایسنا، فرستادن پیامک از سوی رئیس‌جمهور برای مردم، موضوع جدیدی نبوده و قبل از این هم از ابتدای کار دولت یازدهم چندین بار این موضوع اتفاق افتاده است.

این بار نیز دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال پیامک‌ از سوی اپراتورهای مختلف تلفن همراه ضمن تبریک 12 آذر، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متن این قانون را به نوعی در اختیار مردم قرار داده است. البته حجیم بودن این متن موجب شد تا در قالب پیامک‌های مربوطه آدرسی برای دانلود متن کتاب و یا نرم‌افزار اندرویدی مربوطه در اختیار مشترکان تلفن همراه قرار بگیرد.

با مراجعه به آدرس اینترنتی درون پیامک ارسال شده فایل PDF قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم و ویرایش دوم مشتمل بر قانون اساسی با اصلاحات سال 1368، نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان، برخی آیات و روایات مرتبط با قانون اساسی، فهرست تفصیلی اصول قانون اساسی، فهرست تاریخی نظرات شورای نگهبان، واژه‌نامه تفصیلی و زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی بوده است.

این پیامک از سوی هر سه اپراتور تلفن همراه برای مشترکان ارسال شده و در اپراتور دوم این پیامک را به گونه‌ای برای مشترکان خود ارسال کرده که به جای اسم فرستنده پیامک عنوان قانون ذکر شده است.

با وجود ارسال چندین باره پیامک از سوی ریاست جمهوری برای مردم معلوم نیست دولت در قبال ارسال این پیامک ها هزینه ای به اپراتورهای تلفن همراه میپردازد یا این موضوع به شکل تکلیف برعهده اپراتورها گذاشته شده و پس از اقدام به آن برای آنها امتیاز خاصی درنظر گرفته می شود.