جشنواره مدیریت دانش اپراتور اول تلفن همراه برگزار شد

0
66

جشنواره مدیریت دانش اپراتور اول تلفن همراه برای نخستین بار طی دو روز در هتل هما تهران برگزاری شد.

به گزارش بادیجی ، «جشنواره مدیریت دانش همراه اول» همگام با اوج گیری نقش دانش، نوآوری، پیدایش فناوری های نوین و اهمیت یافتن ارزش منابع دانشی در اداره سازمان ها، برای نخستین بار برگزار شد تا اقدامی در جهت تبیین جایگاه مدیریت دانش و کارکردهای آن در شرکت باشد.

مدیریت دانش می تواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانشی سازمان ها در بخش های مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‏ گیری هوشمندانه، بازطراحی فرآیندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح، زمینه ارتقای سطح فعالیت ها و رسیدن به اهداف مورد نظر را به همراه داشته باشد.

نخستین دور این جشنواره که با تمرکز بر «مدیریت دانش با محوریت مفاهیم جدید شبکه» و با حضور مدیران ارشد و کارکنان منتخب شرکت ارتباطات سیار ایران طی دو روز برگزار شد، به دنبال ترویج فرهنگ به اشتراک گذاری دانش و تقدیر از همکاران دانشی است که در یک سال گذشته به ثبت و انتشار درس آموخته های خود اقدام کردند.

در پایان این جشنواره میزگردی تخصصی با عنوان «همراه اول و چالش های پیش رو تا تحقق ۵G» برگزار و مدیران این شرکت به تشریح برنامه ها و دیدگاه های خود پرداختند و همچنین در انتهای این جشنواره که توسط معاونت توسعه سازمان و سرمایه انسانی همراه اول برگزار شد از منتخبان دانشی قدردانی به عمل آمد.

لازم به ذکر است، همراه اول بعنوان اپراتور پیشرو در ارائه خدمات سیار توجه ویژه به مدیریت دانش جزو اهداف استراتژیک و ضروری خود دانسته که شرایط حاکم بر جامعه که خروج شرکت های تامین کننده را در پی داشته است، لزوم تبیین جایگاه مدیریت دانش و کارکردهای آن در شرکت را در اولویت خود قرار داده است.

انتهای پیام/