افزایش ۱۶۰۰ میلیارد تومانی درآمد همراه اول طی شش ماه نخست۹۸

0
38

بررسی عملکرد شرکت همراه اول در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش درآمد ۱هزار ۶۰۰ میلیارد تومانی این شرکت دارد.

به گزارش بادیجی ، درآمد شرکت همراه اول در شش ماه نخست سال جاری به رقم ۸۴,۲۶۸ میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه از سال ۹۷ این شرکت ۶۷,۲۷۷ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرده است. افزایش بش از ۱٫۶۰۰ میلیارد تومان شرکت همراه اول نشان از رشد درآمدهای این شرکت طی سال جاری دارد.

این شرکت سال گذشته را با کسب درآمدی بیش از ۱۴۰,۴۰۱ میلیارد ریال به پایان رساند. پیش‌بینی می‌شود درآمد این شرکت طی سال جاری به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برسد.

درآمد کارکرد مشترکین خطوط دائمی شامل درآمد سرویس‌های ارتباطی مانند مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت، پیامک انبوه این شرکت از ۲۶,۸۳۵ میلیارد ریال سال ۹۷ به بیش از ۳۲,۷۴۴ در شش ماهه نخست سال ۹۸ رسیده است.

درآمد کارکرد مشترکین خطوط اعتباری شرکت همراه اول نیز به بیش از ۴۲,۲۱۴ میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در شش ماه نخست سال ۹۷ شرکت همراه اول ۳۱,۴۸۱ درآمد در این بخش شناسایی کرده است.

درآمد خالص خدمات ارزش افزوده همراه اول از ۲,۸۷۷ میلیارد ریال شش ماهه نخست سال ۹۷ به ۲,۷۲۰ میلیارد ریال در مدت مشابه سال جاری کاهش پیدا کرده است.

درآمد استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه نیز از ۵,۳۹۸ میلیارد ریال سال ۹۷ به ۵,۸۴۵ ریال سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است.

انتهای پیام/