آنچه باید هنگام واگذاری سیم‌کارت بدانید

0
46
فعال شدن سیم‌کارت جدید

هنگام فروش یا واگذاری سیم‌کارت، کاربر جدید به تمام اطاعات ذخیره شــده سیم‌کارت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی خواهد داشت؛ بنابراین لازم است برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، اقداماتی از جمله غیرفعال کردن اکانت‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی انجام شود.

به گزارش بادیجی، بســیاری از جرائم و کاهبرداری های اینترنتی و تلفنی با استفاده از سیم کارت های تلفن همراه ســایر افراد انجام می شــود ، بنابراین کاربران نباید سیم کارت روشــن و فعال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

همچنین کاربران باید هنگام انتقال سند مالکیت سیم کارت های خود ، حتماً اکانت های شبکه های اجتماعی که با آن سیم کارت فعال شده اند را حذف کند ، زیرا احتمال سوءاستفاده از اکانت ها در شبکه های اجتماعی توسط خریدار سیم کارت وجود دارد.

از ســوی دیگر برخی از افراد ، بنا به دایلی مجبور به اســتفاده از چندین سیم کارت هســتند، اما بعد از مدتی ممکن است از سیم کارتی استفاده نکنند یا سیم کارت مفقود شود که در نهایت پس از چندین ماه، ســیم کارت توسط اپراتورها به مالکیت فرد دیگری درمی آید.

در چنین شــرایطی لازم است کاربر نکاتی را مدنظر قرار دهد که پلیس فتا به این موارد اشاره کرده است. کاربران می توانند از طریق پیامک ۳۰۰۰۱۵۰ و پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، از تعداد سیم کارت هایی که با شــماره ملی آن ها ثبت شده است ، اطلاع یابند و برای اطاع از شماره سیم کارت موردنظر از طریق اپراتور مربوطه اقدام کنند.

یکی از چالش های فعلی کاربران تلفن همراه ، وجود سیم کارت هایی اســت که به علت عدم فعالیت کاربر ، توسط شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی ، پس از پایان مهلت قانونی ســلب امتیاز شده به چرخه فروش برگردانده می شود و به صورتی قانونی و مجددا در اختیــار کاربری دیگر قرار می گیرد.

از آنجایی که کاربر جدید به تمام اطاعات ذخیره شــده این سیم کارت ، دسترسی خواهد داشت ، اطاعاتی شامل پیام رسان های تلفن همراه و همه اطاعات کاربر قبلی بدون هیچ دردسری در دسترس کاربر جدید خواهد بود که با این اتفاق ، همه عواقب سوءاستفاده از اطاعات شخصی کاربران ، متوجه صاحب قانونی سیم کارت است.

مؤثرترین توصیه برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی دراین باره می تواند این باشــد که فرد ، پیش از فروش ســیم کارت خــود ، تمامی اکانت های فعال در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها را غیرفعال کند و حتی لازم اســت پیش از واگذاری سیم کارت ، کانال ها و گروه های فعال در شــبکه های اجتماعی را نیز غیرفعال و حذف کنــد و علاوه بر این عکس و فیلم های بارگذاری شــده را هم از شبکه های اجتماعی پاک کند.

انتهای پیام/