پایگاه خبری بادیجی | اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدیه شتاب در پرداخت

۱. معرفی سرویس همراه اول در راستای تشویق مشترکین به پرداخت به موقع قبوض خود، به کلیه مشترکین دائمی که قبض پایان دوره هر ماه را تا ۲۰ ام ماه بصورت غیرحضوری پرداخت نمایند، یک ادامه مطلب

هم خون یار

آيا مي‌دانيد در سال ۹۴ بيش از ۳ ميليون نفر با استفاده از خدمات انتقال خون از مرگ نجات يافتند؟ آيا مي‌دانيد در هر ۳ ثانيه يك نفر به خون نياز پيدا مي كند؟ یکی ادامه مطلب