خرید 200 هزار مودم همراه اول از طریق مناقصه دو مرحله‌ای

0
111

 اداره کل خرید شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 200 هزار دستگاه مودم خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله‌ای براساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

به گزارش بادیجی ، داوطلبان شرکت در این مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 22 اسفند ماه با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300 هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862 به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم واحد8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و نسبت به ارسال مستندات (طرح قرارداد، شرایط مناقصه، مشخصات فنی و…) و فرم پیشنهاد قیمت مهر و امضا شده خود حداکثر تا ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 27 اسفند ماه سال جاری به نشانی فوق الذکر تحویل کنند.

کمیسیون معاملات نیز در نظر دارد در تاریخ 27 اسفند ماه رأس ساعت 10 صبح در طبقه 11 سالن جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم‌گیری کند.

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح مندرج در اسناد مناقصه می‌باشد که می‌بایستی به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه شود.

هر یک از شرکت‌های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی www.mci.ir/tamin مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت نیز اقدام کنند.

انتهای پیام/